OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

IROP-CLLD-598-512-002

IROP-CLLD-598-512-002

favicon: OZ Malokarpatský región

Názov: IROP-CLLD-598-512-002

Termín vyhlásenia: 18.07.2023

Popis: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum ukončenia prvého kola: 18.9.2023

Prílohy výzvy:

Informácia o aktualizácii výzvy

Informácia-o-aktualizacii-výzvy-č-2-účinná od 25.8.2023

00-Vyzva-IROP-CLLD-Q598-512-002-aktualizacia-č-2-so-sledovaním-zmien_účinná od 25.8.2023

00-Výzva-IROP-CLLD-Q598-512-002-aktualizácia-č-2-bez-sledovania-zmien_účinná od 25.8.2023

Priloha-č-1-vyzvy-Formular-Ziadost-o-prispevok-aktualizacia-č-2-so-sledovaním-zmien_účinná od 25.82023

Priloha-č-1-výzvy-Formulár-Žiadosť-o-príspevok-aktualizácia-č-2-bez-sledovania-zmien_účinná od 25.82023

Informácia o aktualizácii výzvy

00-Vyzva-IROP-CLLD-Q598-512-002 – aktualizácia č. 1 – so sledovaním zmien – účinná od 28.7.2023

00_Výzva IROP-CLLD-Q598-512-002- aktualizácia č. 1 – bez sledovania zmien – účinná od 28.7.2023