OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

Harmonogram výziev

PRV

Mas OZ Malokarpatský región oznamuje, že dňa 11.03.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev pre prvý polrok 2020 pre oblasť Program rozvoja vidieka, podopatrenia 4.2, 7.4. podľa tabuľky.

IROP

Mas OZ Malokarpatský región oznamuje, že dňa 17.03.2020 bol na IROP zaslaný harmonogram výziev na rok 2020, podopatrenia 5.1.1 a 5.1.2 podľa tabuľky.

Zverejnený na stranke: https://www.mpsr.sk/oz-malokarpatsky-region-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/1360-67-1360-16697/

Zverejnený na stránke: https://www.mpsr.sk/oz-malokarpatsky-region-indikativny-harmonogram-vyziev-2020-aktualizacia-2019/1360-67-1360-15282/

Vzor zmluvy o príspevok     https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku je zverejnený na webovom sídle www.malokarpatskyregion.sk[A1] Zverejnený formulár zmluvy o príspevku je rámcovým vzorom zmluvy a MAS je oprávnená zmeniť formulár zmluvy v závislosti od špecifických potrieb implementácie projektov. Formulár zmluvy o príspevku poskytuje žiadateľovi základný prehľad o podmienkach implementácie projektov.