OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

Výzvy

favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-511-001

Názov: IROP-CLLD-598-511-001 Termín vyhlásenia: 20.07.2020 Popis: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum uzavretia prvého

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.6/5

Výzva vyhlasená dňa 22.09.2023. Špecifický cieľ: Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-512-002

Názov: IROP-CLLD-598-512-002 Termín vyhlásenia: 18.07.2023 Popis: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.2 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.2/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.4/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.4 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.4/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.5/5

Dňa 20.07. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie

Čítať viac »