OZ Malokarpatský región

Aktuálne výzvy

Príručka pre prijímateľa PRV

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.3 platnej od 11. 9. 2020

favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-512-002

Názov: IROP-CLLD-598-512-002 Termín vyhlásenia: 18.07.2023 Popis: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-511-001

Názov: IROP-CLLD-598-511-001 Termín vyhlásenia: 20.07.2020 Popis: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum uzavretia prvého

Čítať viac »