OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

MAS_001/7.6/5

MAS_001/7.6/5

favicon: OZ Malokarpatský región

Výzva vyhlasená dňa 22.09.2023.

Špecifický cieľ: Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety (Bratislavský kraj) .

Kód výzvy: MAS_001/ 7.6/2

Názov výzvy: MAS_001/ 7.6/2 – Podopatrenie 7.6 MAS OZ Malokarpatský región

Dátum vyhlásenia: 22.09.2023

Dátum ukončenia: 20.11.2023

Link ITMS: MAS_001/ 7.6/2

Dokumenty na stiahnutie:

Kritéria pre výber projektov_MALOKARPTSKY REGION__2022.docxPriloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.rtf

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

Priloha_c_17B_Informacia pre žiadatelov_VERZIA 1.5.docx

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinátora štatnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx