OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

O nás

Vznik a história partnerstva

Združenie vzniklo v októbri roku 2014 za účelom rozvoja celého daného územia prostredníctvom programu „prístup Leader“. Spája katastrálne územie dvoch miest Modra a Svätý Jur a 14-tich obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk. Celé toto teritórium je typickou vidieckou krajinou, preto rozvoj vidieka a využitie existujúceho potenciálu je aj hlavnou filozofiou pri založení verejno- súkromného partnerstva. Od svojho vzniku sú členmi združenia samosprávy, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie i jednotlivci.

OZ Malokarpatský región nie je jediným partnerstvom v regióne. Prirodzený vznik partnerstiev podnietili potreby v regióne, či už na úrovni cestovného ruchu, komunity, riešenia spoločných potrieb samospráv, za účelom vzájomnej spolupráce a informovanosti tak, aby sa dosiahol synergický efekt. OZ Malokarpatský región vznikol aj vďaka týmto iniciatívam, predstavuje ich „premostenie“. Takto vzniknuté partnerstvá na rôznych platformách fungujú aktívne dodnes.

Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu je aktívny subjekt spájajúci verejný sektor – mestá a obce malokarpatského regiónu. Združenie vzniklo v roku 2004 a je aktívnym dodnes. Pravidelne, na mesačnej báze sa stretávajú primátori a starostovia členských miest a obcí, aby sa informovali a riešili témy, ktoré sú spoločné pre celé územie.

Mikroregión Červený kameň spája deväť obcí na území Bratislavského kraja: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla Štefanová, Vištuk. Cieľom združenia je propagácia mikroregiónu a prezentácia produktov cestovného ruchu, hospodársky a kultúrny rozvoj regiónu.

Partnerstvo verejného a súkromného sektora funguje aj v záujmovom združení Malokarpatskej vínnej cesty. Najsilnejšia zložka regiónu – víno spojilo podnikateľov – vinárov a vinohradníkov, mimovládne organizácie a samosprávy. Združenie sa svojimi aktivitami snaží o rozvoj malokarpatského regiónu, najmä jeho tradičných odvetví, kultúry a ich využitie pre cestovný ruch. Združenie má 340 členov. MVC pritiahne každoročne do regiónu vyše 8 tisíc návštevníkov a je najsilnejšou a najznámejšou udalosťou v regióne.

Už 19 rokov funguje v malokarpatskom priestore, od Vajnor po Trnavu REVIA – Malokapratská komunitná nadácia. Svoje aktivity realizuje v 21 mestách a obciach regiónu. Nadácia REVIA je jedinou grantujúcou organizáciou v regióne. Svojimi aktivitami podporuje aktívnych ľudí v komunite, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to potrebné. Okrem malých finančných grantov je jej úlohou v záujme dobrej veci, projektu, spojiť verejný a súkromný sektor s aktívnymi združeniami, aktívnymi občanmi.

OZ Malokarpatský región vznikal postupne. V súčasnosti má OZ Malokarpatský región 40 členov, z toho 16 obcí, 13 subjektov z občianskeho sektora a 11 zástupcov súkromného sektora. Jednotliví členovia sú zastúpení v rôznych oblastiach záujmu, geograficky je členstvo vyrovnané – členovia pochádzajú z rôznych častí územia združenia.

Viacerí z členov sú dlhodobo aktívni v oblasti rozvoja územia a svojimi aktivitami a projektmi. Ich zapojenosť do diania v území ich viedla aj k zapojeniu sa do OZ Malokarpatský región. Príkladom môžu byť napr. vydaný Turistický sprievodca Malé Karpaty (ISBN 80-968669-0-7), zatiaľ jediný, vydaný v roku 2001, ktorý zostavila Bronislava Kočíšek Skalová; spolok a združenie vinohradníkov a vinárov sú zase členovia známej Malokarpatskej vínnej cesty, Spolok pre krajší život v Doľanoch zase realizuje rôzne aktivity ako Ompitálsky jarmok, Rozprávkový les, či vytvoril Doliansky historický chodník. To sú len niektoré z aktivít.

Tvorba partnerstva a stratégie CLLD

Proces tvorby partnerstva a prípravy stratégie sa prelínajú, nakoľko to bol dlhodobý proces. V rámci tohto procesu sa realizovalo viacero druhov aktivít, ktoré dopomohli k dnešnému stavu združenia a k príprave stratégie. Možno ich zhrnúť do 2 skupín:

  • Informačné a mediálne aktivity
  • Aktivity zapojenia verejnosti do procesu tvorby stratégie

Kancelária MAS

Manažér MAS – OZ Malokarpatský región
Ing. RNDr. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
kontakt: +421-903-850-647

Mária Tomanová, asistentka manažéra
Mgr. Miroslava Petrušová,  asistentka manažéra