OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

IROP-CLLD-598-511-001

IROP-CLLD-598-511-001

favicon: OZ Malokarpatský región

Názov: IROP-CLLD-598-511-001

Termín vyhlásenia: 20.07.2020

Popis: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum uzavretia prvého kola: 31.08.2020

Dátum uzavretia druhého kola: 30.11.2020

Dátum uzavretia tretieho kola: 28.02.2021

Dátum uzavretia štvrtého kola: 31.05.2021

Dátum uzavretia piateho kola: 31.08.2021

Dátum uzavretia šiesteho kola: 30.11.2021

Dátum uzavretia siedmeho kola: 28.02.2022

Dátum uzavretia ôsmeho kola: 31.05.2022

Dátum uzavretia deviateho kola: 31.08.2022

Dátum uzavretia desiateho kola: 30.11.2022

Dátum uzavretia jedenásteho kola: 28.2.2023

Dátum uzavretia dvanásteho kola: 31.05.2023

Dátum uzavretia trinásteho kola: 31.08.2023

Dátum uzavretia štrnásteho kola: 16.10.2023

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o aktualizácii výzvy

00-Vyzva-IROP-CLLD-Q598-511-001-aktualizacia-č-1-so-sledovaním-zmien_účinná od 17.10.2023

00-Výzva-IROP-CLLD-Q598-512-002-aktualizácia-č-1-bez-sledovania-zmien_účinná od 17.10.2023

Priloha-č-1-vyzvy-Formular-Ziadost-o-prispevok-aktualizacia-č-1-so-sledovaním-zmien_účinná od 17.10.2023

Priloha-č-1-výzvy-Formulár-Žiadosť-o-príspevok-aktualizácia-č-2-bez-sledovania-zmien_účinná od 17.10.2023

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_BZ

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_SZ

Priloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_BZ

Priloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_SZ

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_BZ

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_SZ