OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-511-001

IROP-CLLD-598-511-001

favicon: OZ Malokarpatský región

Názov: IROP-CLLD-598-511-001

Termín vyhlásenia: 20.07.2020

Popis: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum uzavretia prvého kola: 31.08.2020

Dátum uzavretia druhého kola: 30.11.2020

Dátum uzavretia tretieho kola: 28.02.2021

Dátum uzavretia štvrtého kola: 31.05.2021

Dátum uzavretia piateho kola: 31.08.2021

Dátum uzavretia šiesteho kola: 30.11.2021

Dátum uzavretia siedmeho kola: 28.02.2022

Dátum uzavretia ôsmeho kola: 31.05.2022

Dátum uzavretia deviateho kola: 31.08.2022

Dátum uzavretia desiateho kola: 30.11.2022

Dátum uzavretia jedenásteho kola: 28.2.2023

Dátum uzavretia dvanásteho kola: 31.05.2023

Dátum uzavretia trinásteho kola: 31.08.2023