Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Aktuálne

Výzva na predloženie ponuky: Prieskum trhu na stanovenie najvhodnejšej cenovej ponuky na prenájom kanc. priestorov

Predmet obstarávania: Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Trvanie zmluvy

Predpokladané trvanie zmluvy od 17.2.2020 – 31.12.2025

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Ponúkané priestory musia spĺňať nasledovnú špecifikáciu:

  • administratívny priestor s oknami
  • priestor musí byť uzamykateľný
  • 40 m2
  • vhodné pre 3 zamestnancov
  • možnosť pripojenia na internet
  • toaleta s umývadlom podľa hyg. štandardov
  • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 2 parkovacie miesta
  • v blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
  • vrátane upratovania priestorov
  • vrátane energií, dodávky vody

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: podľa vyhodnotenia v zmysle najvýhodnejšej ponuky

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ  určená prieskumom trhu):  7,96 €/ m2 s DPH, vrátane služieb

Maximálny limit zákazky: 300 € s DPH

Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka

Lehota na predloženie ponuky: 7.2.2020 do 15:00 hod

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Výzva

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám email na adresu info@malokarpatskyregion.sk kde na požiadanie Vám  kritéria výzvy budú zaslané.

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR / 1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp.

 

 

Možnosti podpory aktivít a projektov pre rôzne typy subjektov – Ak máte dobrý projekt, ktorý by ste radi realizovali, dajte nám o ňom vedieť:
https://docs.google.com/forms/d/1pfCzIhLCHtzkxXO30ViBcrFlTdN9_FuR4jYseLfu2cs/formResponse
Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9655
Záleží Vám na našom regióne? Poznáte príležitosti a prednosti nášho regiónu? Máte príležitosť vyjadriť svoj názor v ankete. Venujte pár minút vyplneniu tejto ankety:
https://docs.google.com/forms/d/1Fls9uQNccxh9vTi0dvWQ3i-0Hv4ft9oSEpVTBtQfFYs/viewform

Zapojte sa do súťaže o logo OZ Malokarpatský región a vyhrajte 100 eur.
Logo leták
Čo je OZ Malokarpatský región? Aké sú naše ciele? Pozývame Vás na informatívne stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. septembra 2015 o 18:00 h. v Kultúrnom dome v Šenkviciach.
Leták