OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

Archív výziev

favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.2 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.2/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.4/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.4 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.4/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.5/5

Dňa 20.07. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_005

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-512-005

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_004

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_003

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_002

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: E1 Trhové priestory Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-512-002 Dátum

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/8.5/2

Dňa 15.02.2021 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/6.4/2

Dňa 14.04.2021  OZ Malokarpatský región  vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/1.2/2

Dňa 14.04.2021  OZ Malokarpatský región  vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_511_001

Výzva vyhlasená dňa 21.07.2020. Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-511-001 Dátum vyhlásenia: 21.07.2020 Dátum

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.6/2

Dňa 15.02.2021 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/3

Dňa 15.02.2021 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.5/3 – Podopatrenie 7.5

Dňa 30.04.2021  OZ Malokarpatský región  vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/4.2/4

Dňa 15.02.2021  OZ Malokarpatský región  vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.4/3

Dňa 02.04.2020 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií

Čítať viac »