OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

IROP_CLLD_Q598_512_002

IROP_CLLD_Q598_512_002

favicon: OZ Malokarpatský región

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-512-002

Dátum vyhlásenia: 14.5.2021

Dátum ukončenia prvého kola: 30.07.2021

Dátum ukončenia druhého kola: 30.09.2021

Dátum ukončenia tretieho kola: 30.11.2021

Dátum ukončenia štvrtého kola: 31.1.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 31.3.2022

Dokumenty na stiahnutie:
Vyzva IROP-CLLD-Q598-512-002.docx

Priloha_1 vyzvy -Formular_Ziadost o prispevok.docx
Priloha_2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov.docx
Priloha_3 vyzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov.docx
Priloha_4 vyzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov.docx

1 Formulár_ŽoPr_a_prílohy:
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx
Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost.xlsx
Priloha_02a_ZoPr-Instrukcia k urceniu podniku v tazkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v tazkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx
Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx