OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

IROP_CLLD_Q598_512_005

IROP_CLLD_Q598_512_005

favicon: OZ Malokarpatský región

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-512-005

Dátum vyhlásenia: 11.6.2021

Dátum ukončenia prvého kola: 15.8.2021

Dátum ukončenia druhého kola: 15.10.2021

Dátum ukončenia tretieho kola: 15.12.2021

Dátum ukončenia štvrtého kola: 15.2.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 14.4.2022

 

Dokumenty na stiahnutie:
Vyzva IROP-CLLD-Q598-512-005.docx
Priloha_1 vyzvy -Ziadost o prispevok.docx
Priloha_2 vyzvy -Specifikacia rozsahu opravnenej aktivity a vydavkov.docx
Priloha_3 vyzvy -Zoznam meratelnych ukazovatelov.docx
Priloha_4 vyzvy -Kriteria pre vyber projektov.docx

1 Formulár_ŽoPr_a_prílohy:
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx
Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost.xlsx
Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx
Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx