OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

MAS_001/7.5/5

MAS_001/7.5/5

favicon: OZ Malokarpatský región

Dňa 20.07. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Výzva MAS_001/7.5/5.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj) 

Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=169d59af-0e3d-47db-b7cb-8dfef869b0fb

Dokumenty na stiahnutie: