Header image alt text

OZ Malokarpatský región

PRV

Príručka pre prijímateľa PRV

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.3 platnej od 11.09.2020

Príručka pre prijímateľa – so zapracovanými zmenami
Príručka pre prijímateľa – bez zapracovaných zmien

Výzvy:

MAS_001/4.2/3

MAS_001/7.2/2

MAS_001/7.6/1

MAS_001/8.5/1