Header image alt text

OZ Malokarpatský región

IROP

Mas OZ Malokarpatský región oznamuje, že dňa 17.03.2020 bol na IROP zaslaný harmonogram výziev na rok 2020, podopatrenia 5.1.1 a 5.1.2 podľa tabuľky.

Indikatívny harmonogram výziev IROP_2021

Zverejnený na stranke: https://www.mpsr.sk/oz-malokarpatsky-region-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/1360-67-1360-16697/

 

Vzor zmluvy o príspevok     https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku je zverejnený na webovom sídle www.malokarpatskyregion.sk. [A1] Zverejnený formulár zmluvy o príspevku je rámcovým vzorom zmluvy a MAS je oprávnená zmeniť formulár zmluvy v závislosti od špecifických potrieb implementácie projektov. Formulár zmluvy o príspevku poskytuje žiadateľovi základný prehľad o podmienkach implementácie projektov.