Header image alt text

OZ Malokarpatský región

IROP

Mas OZ Malokarpatský región oznamuje, že dňa 17.03.2020 bol na IROP zaslaný harmonogram výziev na rok 2020, podopatrenia 5.1.1 a 5.1.2 podľa tabuľky.

Harmonogram výziev IROP_2020