Header image alt text

OZ Malokarpatský región

PRV

Mas OZ Malokarpatský región oznamuje, že dňa 11.03.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev pre prvý polrok 2020 pre oblasť Program rozvoja vidieka, podopatrenia 4.2, 7.4. podľa tabuľky.

Harmonogram výziev PRV_1_2020
Harmonogram výziev PRV_2_2020
Harmonogram výziev PRV_3_2020
Harmonogram výziev PRV_4_2021
Harmonogram výziev PRV_5_2022