Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Štruktúra MAS

Organizačná štruktúra MAS

OZ Malokarpatský región má nasledovné orgány:

Najvyšší orgán  (členská schôdza)

Výkonný orgán (rada)

Výberová komisia

Monitorovací výbor

Štatutárny orgán (predseda)

Kontrolný orgán (Revízna komisia)