Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Výzva

Verejný obstarávateľ: OZ Malokarpatský región
Sídlo:Hlavná 168, 900 89 Častá
IČO: 42364892
DIČ: 2120078928
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Patoprstý
Kontaktná osoba: Miroslava Petrušová
e-mail: info@malokarpatskyregion.sk
Telefón: +421 907 146 272

2015

Výzva júl č.1 – Výzva na predloženie cenovej ponuky